"Nostalgia" choreography rehearsal - whole

Video of "Nostalgia" complete choreography rehearsal from May 30th 2018


You can download rehearsal_nostalgia-whole_20180530.mp4